News Features

HAREDI HI-TECH OPENS BRANCH IN JERUSALEM
Ultra-Orthodox Code Writers Help Israel Ease Tech Labor Shortage
רבי עקיבא פינת רוטשילד: כך מצטרפים החרדים לאחד המקצועות הנחשקים במשק
Israel’s tech whiz-kids-in-training? Ultra-Orthodox Jews | Oren Liebermann
Students ponder Talmud, tackle software in push for livelihood
לומדים גמרא בבוקר, כותבים קוד אחר הצהרים
הכשרה שמקנה כרטיס כניסה לעולם התעסוקה והפרנסה | יזהר שי
תנו לנו לעבוד בדרך שלנו – חדשות 2:
לומדים גמרא בבוקר, כותבים קוד אחר הצהרים

לבעלי מכינה

ניתן להצטרף ללימודי תכנות
בסניף בני ברק

עד לתאריך 01/04

00
ימים
00
שעות

ניתן להרשם גם לסניף בני ברק שיפתח בתאריך 1.1.2024