הבוגרים שלנו
עובדים בהייטק

הבוגרים שלנו

Yitzchak .W

מקום עבודה: Checkpoint

Aharon .S

מקום עבודה: iCouldius

Baruch .L

מקום עבודה: BA Link

Israel .R

מקום עבודה: Intel

Ariel .T

מקום עבודה: JBH

Shimon .L

מקום עבודה: Ravtech

Avraham .L

מקום עבודה: BA Link

Meir .M

מקום עבודה: Ravtech/Checkpoint

Shlomo .Y

מקום עבודה: Yael

Moshe .K

מקום עבודה: BA Link

Otniel .S

מקום עבודה: BA Link

Chaim .C

מקום עבודה: Unique

Ari .H

מקום עבודה: Ravtech

Binyamin .D

מקום עבודה: BA Link

Uriel .S

מקום עבודה: Ravtech

Yehoshua S

מקום עבודה: Ravtech

Yehiel .R

מקום עבודה: Reflektiz

Shmuel .R

מקום עבודה: BA Link

Yhonathan .R

מקום עבודה: Ravtech

David .K

מקום עבודה: Ravtech

Chaim Yitzhak .F

מקום עבודה: List funding

Yehiel .F

מקום עבודה: Ravtech

Yoel .P

מקום עבודה: BA Link

Benjamin .N

מקום עבודה: Ravtech

Yitzhak .M

מקום עבודה: Ravtech

Avraham Boaz .Z

מקום עבודה: Ravtech

David .N

מקום עבודה: MCE

Moshe Israel .G

מקום עבודה: Ravtech

Shlomo .B

מקום עבודה: BA Link

Samson .K

מקום עבודה: Unique

Nissim .B.S

מקום עבודה: Ravtech

Aharon .R

מקום עבודה: Ravtech

Yehuda .K

מקום עבודה: Checkpoint

Betzalel David .K

מקום עבודה: Reflektiz

Eliyahu .P

מקום עבודה: Matrix

Uriel .R

מקום עבודה: Ravtech

Shlomo .T

מקום עבודה: One Digital

Yoel .P

מקום עבודה: Ravtech

Yhonathan .S

מקום עבודה: Ravtech

Yakov .M

מקום עבודה: Reflektiz

Yedidya .M

מקום עבודה: Ravtech

Asher .L

מקום עבודה: Appscent

Shlomo .Y

מקום עבודה: Poalim

Aaron .G

מקום עבודה: Ravtech

Chaim .B.A

מקום עבודה: Ravtech

Yosef Elimelech .B

מקום עבודה: Logical BI

Akiva .E

מקום עבודה: Ravtech

Daniel .F

מקום עבודה: Ravtech

Avraham Moshe .K

מקום עבודה: Ravtech

Elhanan .S

מקום עבודה: Matrix

Natan .N

מקום עבודה: Ravtech

Moshe .M

מקום עבודה: Ravtech

Mordechai .C

מקום עבודה: Ravtech

Moshe .G

מקום עבודה: High-tech

Natan . Y

מקום עבודה: Innovaze

Avraham Yehuda .S

מקום עבודה: Ravtech

Avraham .V

מקום עבודה: Wish Trip

Avraham .W

מקום עבודה: Wish Trip

Yakov .V

מקום עבודה: Ravtech

Yossi .H

מקום עבודה: Ministry of Health

Daniel .B

מקום עבודה: Unique

Moshe Aharon .B

מקום עבודה: Ravtech

Tovia .A

מקום עבודה: Nice

Moshe .R

מקום עבודה: Sela

Israel .E

מקום עבודה: Bank Poalim

Michael .A

מקום עבודה: Intepro

Betzalel Uri .A

מקום עבודה: Nice - Ravtech

Uri Shmuel .M

מקום עבודה: Nice - Ravtech

Gamalie S

מקום עבודה: Ministy of Interior

Alexander .R

מקום עבודה: Value Trip

Shlomo .K

מקום עבודה: Ravtech

Shlomo .P

מקום עבודה: AT&T

Israel .P

מקום עבודה: Ravtech

Amos .Y

מקום עבודה: Ministry of Justice

Shlomo .N

מקום עבודה: Windword

Alexander .L

מקום עבודה: Playleap

Eliyahu .C

מקום עבודה: Ravtech

Yekutiel .W

מקום עבודה: Wish Trip

Yehuda .V

מקום עבודה: Freelance

David .D

מקום עבודה: Snype

Avraham .D

מקום עבודה: Ravtech

Mordechai .G

מקום עבודה: VisionX

Eliyahu .G

מקום עבודה: Bank Yahav

Moshe .B

מקום עבודה: Ravtech

Eliyahu .A

מקום עבודה: Ba Link

Yehuda .A

מקום עבודה: YIT

Yitzchak .S

מקום עבודה: Ravtech

Yehoshua .K

מקום עבודה: Freelance

Moshe .S

מקום עבודה: Cyberreason

Shlomo .S

מקום עבודה: Freelance

Yakov .S

מקום עבודה: Ravtech

Israel .M

מקום עבודה: Deep Innovations

Shimon .L

מקום עבודה: Mobileye

Mordechai .L

מקום עבודה: Bold Analytics

Ben Zion .Y

מקום עבודה: Genie Energy

Zvi .W

מקום עבודה: Freelancer

David .G

מקום עבודה: Exonius

Baruch .G

מקום עבודה: Metific

Yitzhak .G

מקום עבודה: Migdal Insurance

Menachem Mendel .B

מקום עבודה: Ravtech

Uri .E

מקום עבודה: Operative

Elhanan .E

מקום עבודה: BA Link

Yonatan .G

מקום עבודה: One

Alantan .S

מקום עבודה: Cato Networks

Yhonathan .R

מקום עבודה: Salesforce

Aaron .R

מקום עבודה: Pagaya

Eliyahu .K

מקום עבודה: Ministry of Justice - SQ Link

Yakier .T

מקום עבודה: Cisco

Yehuda .F

מקום עבודה: Checkpoint

Moshe .M

מקום עבודה: Clal Insurance

Moshe .M

מקום עבודה: Mifal HaPayis

Chanoch .M

מקום עבודה: Walla

Gabriel .C

מקום עבודה: Appsflyer

Eliyahu .T

מקום עבודה: Cisco

Aharon .T

מקום עבודה: Ravtech

David .D

מקום עבודה: Appscent

Raphael .W

מקום עבודה: Cebar

Natan .C

מקום עבודה: hcl

Chaim .S

מקום עבודה: Unbound Tech

Yoni .R

מקום עבודה: Ravtech

Dvir .H

מקום עבודה: Medalia

Israel .W

מקום עבודה: gov.il

Gideon .H

מקום עבודה: HP

Avinoam .H

מקום עבודה: Ravtech

Mordechai .G

מקום עבודה: Solar Edge

Yakov .B.D

מקום עבודה: Omnisys

Yuval .B

מקום עבודה: Zoom Info

Ariel .S

מקום עבודה: Ravtech

David .R

מקום עבודה: Ravtech

Yaakov .K

מקום עבודה: Ravtech

Yosef .K

מקום עבודה: Ravtech

Israel .K

מקום עבודה: Ravtech

Yitzhak .F

מקום עבודה: Bluevine

Ali .M

מקום עבודה: Sentinal One

Muti .W

מקום עבודה: Ravtech

Asher .A

מקום עבודה: Proftit

Bani .O

מקום עבודה: Ness

אלו חלק מבוגרי JBH שעובדים בתעשיית ההייטק

תאריכי פתיחה

ירושלים – 3.11.24 ב' חשוון תשפ"ה  

בית שמש – 3.11.24 ב' חשוון תשפ"ה

בני ברק – 1.5.25 ו' אייר תשפ"ה